авах юм ч үгүй, асгах шар ус ч үгүй
/ зүйр цэцэн үг /
огт хэрэгцээгүй