хүлээн авах
а. Ямар нэг ажил үйл, эд юмыг хариуцан авах; б. Зочин гийчнийг хүндэтгэн зориуд учирч танилцах