нутаг сахих
а. Төрсөн газартаа насаараа амьдрах нүүдэл хийлгүй буйран дээрээ удаан суух Хоёр ядуу бүсгүй айхын ихээр айж, зовохын ихээр зовж, баян айлын хар дэлгэрэнгүй...