сар хүрээлэх
сарны гэрэл мөсөн талст бүхий үүлсийг нэвтлэхэд гэрлийн хугарал үүсэж, сарны эргэн тойронд бүдэг гэрэлтэй солонгон цагариг бий болох