САД II
/ хуучирсан /

Бугуйн цаг: алтан сад (бугуйн алтан цаг), мөнгөн сад (бугуйн мөнгөн цаг).

алтан сад бугуйн алтан цаг
мөнгөн сад бугуйн мөнгөн цаг
Ижил үг:

САД I:

САД III:

Нарны сүүдрээр цаг заах хэмнүүрийг сад гэдэг. Нарны цаг, наран сад

Зочин 2015-03-25 11:47:29