ПОЖУР
/ ургамал /

Янз байдал лисийн адил, амт сайтай, цөмийг ховхлон иддэг нэгэн зүйл жимс.