өшөөтөн учирвал өргөс шиг, ачтан дайралдвал алим шиг
/ зүйр цэцэн үг /
хүний сайн мууг ялгаж харьцах гэсэн санаа