ӨМЧ

1. Хуулиар баталгаажсан, захиран зарцуулах болон эзэмших эрх бүхий амьдралын хэрэгсэл: улсын өмч~нийгмийн дэлгэрэнгүй... (улсын мэдлийн хөрөнгө) - Нийгмийн өмч, улсын өмч гэдэг чинь яван явсаар нийт ард түмний өмч болно доо. Л.Түдэв. Нүүдэл суудал., байгууллагын өмч (тухайн байгууллагад харьяалагдах хөрөнгө, хогшил), нэгдлийн өмч (нэгдлийн мэдэлд буй эд хөрөнгө), амины өмч~хувийн өмч (айл өрх, хувь хүмүүсийн эзэмшлийн эд зүйл), оюуны өмч (хүний оюун ухааны үр дүн болох шинжлэх ухаан, технологи, соёл урлагийн үнэ цэнэ бүхий бүтээлийг эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах эрх), холимог өмч (хамтын хүч хөдөлмөрөөр байгуулсан дундын хөрөнгө);


2. Үе залгамжилж ирсэн болон хувьдаа эзэмшиж буй эд хогшил, хөрөнгө: өмчийн хөрөнгө (хувийн хөрөнгө), өмч авах дэлгэрэнгүй...
улсын өмч~нийгмийн өмч улсын мэдлийн хөрөнгө
байгууллагын өмч тухайн байгууллагад харьяалагдах хөрөнгө, хогшил
нэгдлийн өмч нэгдлийн мэдэлд буй эд хөрөнгө
амины өмч~хувийн өмч айл өрх, хувь хүмүүсийн эзэмшлийн эд зүйл
оюуны өмч хүний оюун ухааны үр дүн болох шинжлэх ухаан, технологи, соёл урлагийн үнэ цэнэ бүхий бүтээлийг эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах эрх
холимог өмч хамтын хүч хөдөлмөрөөр байгуулсан дундын хөрөнгө
өмчийн хөрөнгө хувийн хөрөнгө
өмч авах эзэмших, захиран зарцуулах эрх бүхий өв хөрөнгөнөөсөө хувьд хэрэглэх зүйлийг тасалж авах
өмч булаалдах өв хөрөнгөө хуваахад санал зөрөлдөн маргалдах
өмч өгөх гэрлэсэн хүү, охиндоо эд хөрөнгөнөөсөө тасалж өгөх
өмч залгамжлах өв залгамжлах
өмч хуваах эцэг эх, өвгөд дээдсийн эд хөрөнгийг өв залгамжлах хүмүүст тараах
өмч салгах холимог өмчөөс өөрийн өв хөрөнгийг тасалж авах
өмч таслах өв хөрөнгөө хуваах
өмч нийлүүлэх хөрөнгөө нийлүүлэх
өмч хөрөнгө амьдрал, ахуйн хэрэгцээний бүхий л зүйл
өмч хувь өмчилж авсан хөрөнгө хогшил
өмч хувьчлал улсын өмчид байгаа зүйлийг хувийн өмчид шилжүүлэх үйл явц өмд хийж өгөх хүнгүй байтал, өмчийг нь идэх төрөл олон зүйр. элбэрэлгүй атлаа өв хөрөнгийг нь эзэмших дуртай садан төрөл олонтой гэсэн санаа