ӨМӨРХИЙ

Эд юмны өмөрч муудсан ором: өмөрхий даавуу (өмөрч цоорхойтой даавуу), өмөрхий эсгий дэлгэрэнгүй...

өмөрхий даавуу өмөрч цоорхойтой даавуу
өмөрхий эсгий энд тэндээ цоорсон уранхай эсгий
өмөрхий цөмөрхий энд тэндгүй урагдаж цоорсон, хонхойж хотойсон байдал