ӨМГӨР

1. Юмны ам, амсар дотогш хумийсан нь - ...хэлээд нимгэн уруултай өмгөр амаа мушийлгасхийн суулаа. дэлгэрэнгүй... өмгөр амтай тогоо (амсар дотогш хумийсан тогоо);


2. [шилжсэн] Давч жаахан, дэндүү зай багатай: өмгөр байшин (зай багатай, жижигхэн байшин) - Нэрэн өвгөний өмгөр байшингаас гаран дэлгэрэнгүй... З.Баттулга. Уяхан замбуутив., өмгөр умгар [хоршоо] (а. Юмны амсар нүх зэргийн бага, хумгар; б. Давчуу, зай багатай ).

өмгөр амтай тогоо амсар дотогш хумийсан тогоо
өмгөр байшин зай багатай, жижигхэн байшин
өмгөр умгар а. Юмны амсар нүх зэргийн бага, хумгар; б. Давчуу, зай багатай