өмгөөлөгч болох
хүний эрхийг хуулийн дагуу хамгаалагч хүн болох

үнэнч шударга хариуцлагатай

Зочин 2015-11-19 20:04:23