ОГЛОРХОЙ

Огло татагдан урагдаж ховхорсон нь: оглорхой бүрээс (энд тэндгүй огло татагдан урагдсан бүрээс).