хоосон огих
ямар нэгэн зүйл гаргахгүйгээр хий бөөлжих

Хийй

Огьх

Зочин 2018-09-27 19:39:46