НАМШИГ

Дараас, н‎эрмээс: *намшиг хүртэх (зодуулахын ёгт нэр), намшиг хүртүүлэх (зодох, дэлгэрэнгүй...

намшиг хүртэх зодуулахын ёгт нэр
намшиг хүртүүлэх зодох, цохихын ёгт нэр