НАНГИАД
/ хуучирсан /

Эртний хятад: нангиад иргэн (хятад иргэн), нангиад хэл (хятад хэл) - Тэр дэлгэрэнгүй... Б.Ринчен. Өмнө этгээдэд зорчсон тэмдэглэл., нангиад судлал (эртний хятадын түүх, эдийн засаг, улс төрийн бодлого, гүн ухаан, хэл утга зохиол, соёлыг судалдаг шинжлэх ухааны цогц), нангиад арур [ургамал] (далайн түвшнээс дээш зуун тавиас долоон зуун километр гаруйтай газар, ой модны дотор ургадаг, цавуу мэт нялцгай давирхайтай, мөнх ногоон мод; үндэс, жимс нь эмийн найрлагад орно), нангиад гургуул [амьтан] (урт сүүлтэй гургуул).

нангиад иргэн хятад иргэн
нангиад хэл хятад хэл
нангиад судлал эртний хятадын түүх, эдийн засаг, улс төрийн бодлого, гүн ухаан, хэл утга зохиол, соёлыг судалдаг шинжлэх ухааны цогц
нангиад арур далайн төвшнөөс дээш зуун тавиас долоон зуун километр гаруйтай газар, ой модны дотор ургадаг, цавуу мэт нялцгай давирхайтай, мөнх ногоон мод үндэс, жимс нь эмийн найрлагад орно
нангиад гургуул урт сүүлтэй гургуул