НАМБААГҮЙ :

хамаа намбаагүй (эрээ цээр, эмх замбараагүй) - Бүр хамаа намбаагүй олон таван юм донгосно. дэлгэрэнгүй...