НАЙЖ III
/ ургамал /

найж цэцэг (уулын орой, бэлд ургадаг, урт том навчтай, улаан, цагаан өнгөтэй цэцэг).

Ижил үг:

НАЙЖ I

НАЙЖ II

НАЙЖ IV