НАЙЖ I
/ хуучирсан /

Анд болсон эмэгтэйчүүд: найж барих (‎эмэгтэйчүүд анд бололцох).

Ижил үг:

НАЙЖ II

НАЙЖ III

НАЙЖ IV