мах шөл тэнцүү
бие бялдар тэгш

өв өөвгүй сайхан бие

Манай фитнэссийн ах мах шөл нь тэнцүү нь гоё.

Зочин 2015-05-05 18:23:52