матар хуур
/ хөгжим /
хоёр хялгасан чавхдастай, хилт хөгжмийн зэмсгийн нам, шанаган хуурын нэгэн зүйл