МАРШ I

1. Хурц, тод айзамтай, цэргийн алхаа гишгээнд тохируулсан хөгжмийн зохиолын нэгэн төрөл: цэргийн баатарлаг дэлгэрэнгүй... (цэргийн хүмүүсийн алхаа гишгээнд аяыг тохируулсан цоглог ая бүхий хөгжмийн зохиол) - Тэр хоёрын яриаг хөгжимд эгшиглэсэн угтах марш тасалдууллаа. Ч.Ойдов. Их жанжин Сүхбаатар танаа;


2. [шилжсэн] Хөгжмийн аянд хөл нийлүүлэн алхах нь: марш алхаа (бүгд хөл нийлүүлэн зэрэг алхах нь), ёслолын марш дэлгэрэнгүй...
цэргийн баатарлаг марш цэргийн хүмүүсийн алхаа гишгээнд аяыг тохируулсан цоглог ая бүхий хөгжмийн зохиол
марш алхаа бүгд хөл нийлүүлэн зэрэг алхах нь
ёслолын марш баяр ёслолд зориулсан олны жагсаал
Ижил үг:

МАРШ II

марш нь хурц тод хөгжилтэй цоглог аянд тохируулан зэрэгцэн баяр баясалтайгаар алхах юм марш нь vivo хэмнэлтэй байна

маршийг олон янзаар ангилдаг жишээ нь баатарлаг цоглог ёслолын гэх мэтээр ангилдаг

Зочин 2017-09-27 21:28:06