ЛОМБО I

1. Бараа таваарт тавих тугалган тэмдэг;


2. Битүүмжилсэн лац: лац ломбо [хоршоо] (лац битүүмжлэл).

Ижил үг:

ЛОМБО II: