ЛАГ VI

Зуун мянга, бум.

Ижил үг:

ЛАГ I

ЛАГ II

ЛАГ III

ЛАГ IV

ЛАГ V

ЛАГ VII:

ЛАГ VIII