ЛАГ II
/ амьтан /

Нэг зүйл яст мэлхий: лаг мэлхий (дүгрэг биетэй, шавартай газар амьдардаг, урт хүзүүтэй, охор сүүлтэй, дэлгэрэнгүй...

лаг мэлхий дүгрэг биетэй, шавартай газар амьдардаг, урт хүзүүтэй, охор сүүлтэй, хавтас тойрон сэлүүртэй, махыг нь идэж болно
лаг мэлхий хунгийн маханд дурлах бүтэхгүй зүйл хүсэж мөрөөдөх хэрэггүй гэсэн санаа
Ижил үг:

ЛАГ I

ЛАГ III

ЛАГ IV

ЛАГ V

ЛАГ VI

ЛАГ VII:

ЛАГ VIII