ИХЭЭРЛЭХ

Ихээр зан гаргах: ихээрлэх зантай хүн (ихэмсэг дээрэнгүй зантай хүн).