иодын дутагдал
иод багатай хөрс бүхий газар нутгийн малын мах, хүнсний ногоо хэрэглэсэн хүний биед бамбай булчирхай томрох, оюун санаа, ой тогтоолт муудах, бие дэлгэрэнгүй...