ЗУЛБА

1. Гэнэт зулбах байдал: зулба үсрэх (гэнэт зулбан гарах);


2. Зулга шалба цохих, хэгз авах байдал: зулба цохих (шалба цохих).

зулба үсрэх гэнэт зулбан гарах
зулба цохих шалба цохих

зулба - халцарсан юмны байдал

Зулба үнэгэн лоовуузтай, зувцаа хүрмэн цувтай Бальгай гэж...Ч.Мягмарсүрэн

Зочин 2015-05-19 09:04:28


зулба - аливаа юмны халцарсан, нимгэрсэн байдал

Зулба үнэгэн лоовуузтай, зузаан хүрмэн зувцаатай Бальгай гэж...Ч.Мягмарсүрэн

Д.Сумъяа2015-05-19 09:07:30