ЗУЛБАГАНАХ

Зулбагар, тачир үстэй мал, нохой зэрэг амьтан, юмны үргэлжлэн хөдлөх.