ЗУЛБАДАЙ

1. Булга, шилүүс зэрэг нарийн үст амьтны үс нь гүйцээгүй маш тачир нимгэн арьс;


2. Зулбасга: зулбадайн арьс (дутуу гарсан төл малын арьс).

зулбасага турж үхсэн малын хээл

тураалаар хээл хаясан нимгэн арьстай хээлийг хэлнэ зулбадайнаас ялгаатай

Зочин 2016-02-02 16:38:00


зулбадай

төрөхийн өмнөх ямар нэг нөлөөнөөс хаясан хээл

Зочин 2016-02-02 16:43:43