цахилгаан зай
бага оврын бичил цахилгаан хэрэгслийг ажиллуулах хэрэгсэл