ЗАВСАР

1. Цаг хугацааны нэг үеэс нөгөөд хүртэлх завсар хооронд, цаг хугацааны мөчлөг нэгээс нөгөөд шилжих үе: үүр дэлгэрэнгүй... (шөнө өнгөрч үүр гэгээрэх тэрхэн агшин), завсрын үүл (нар мандах, шингэх үеийн улаан үүл);


2. Юмны хоорондох зай, ан цав: уулны завсар буух (уулын зав, ам, хөндийд буух), үүдний завсраар харах (а. Дутуу дэлгэрэнгүй...
3. Чөлөө зав - Тэр завсар, адуу унгалдах, тэмээ буйлах чимээ сонстож, арваад морь хөтөлсөн олон улаач нар айсаж, тэмээчин, хэдэн зуун тэмээ тууж дэлгэрэнгүй... Б.Ринчен. Үүрийн туяа., завсар чөлөө [хоршоо] (зав зай), ан завсар [хоршоо] (зай чөлөө), зай завсар [хоршоо] (зай чөлөө),

4. Юмны уулзвар нийлэлт - Цөмөөр хэлэлцэж байгаад мөнхүү бичгийг гутлын улын ширэн завсар хийх болов. Л.Түдэв. дэлгэрэнгүй... арьс махны завсар (арьс махны хооронд), хумсны завсар (хумс махны зайгаар), хумсны завсар өргөс орох (хумсны маханд өргөс шаах), завсар заалхай [хоршоо] (юмны уулзвар, үе) - Үхэр эвдэж үл чадах ард үхрийн завсар заалхайг үл мэдэх тул нүдэнд үзэгдэх нь ганц нэгэн бүхэл үхэр болой. В.Инжаннаши. Хөх судар;
5. Дундын шинжтэй байдал - Унтах идэх хоёрын завсар, Урьдын явсныг санавал, Учиг болсон хүний журам. Д.Равжаа. дэлгэрэнгүй... завсрын өнгө (будгийн үндсэн хоёр эх өнгө хоорондоо уусан найрч гарсан өнгө), зайдан морь бөгсөнд муу, завсрын үг эед муу [зүйр цэцэн үг] (хов жив хэрэггүй гэсэн санаа), *үхсэн амьд хоёрын завсар (хоёрын хооронд, үлгэн салган гэсэн санаа), *завсрын үг (хов жив).

үүр шөнийн завсар шөнө өнгөрч үүр гэгээрэх тэрхэн агшин
завсрын үүл нар мандах, шингэх үеийн улаан үүл
уулын завсар буух уулын зав, ам, хөндийд буух
үүдний завсраар харах а. Дутуу хаагдсан хаалганы хоорондуур харах; б. Үүдний хагархай, сиймхийгээр харах
авдрын завсраар гоожих авдрын ангархайгаар гоожин асгарах
завсар заалхай ан цав, сиймхий зай
завсар чөлөө зав зай
ан завсар зай чөлөө
зай завсар зай чөлөө
арьс махны завсар арьс махны хооронд
хумсны завсар хумс махны зайгаар
хумсны завсар өргөс орох хумсны маханд өргөс шаах
завсар заалхай юмны уулзвар, үе
завсрын өнгө будгийн үндсэн хоёр эх өнгө хоорондоо уусан найрч гарсан өнгө
зайдан морь бөгсөнд муу, завсрын үг эед муу хов жив хэрэггүй гэсэн санаа
үхсэн амьд хоёрын завсар хоёрын хооронд, үлгэн салган гэсэн санаа
завсрын үг хов жив