ЗАВСАРГҮЙ

1. Юмны хооронд зай чөлөөгүй, нүх сүвгүй - Хавиргандаа завсаргүй, харцагандаа үегүй. ААЗ., завсаргүй болгох (зайгүй сайн нийлүүлэх, битүүлэх), завсаргүй наах (битүү наах), завсаргүй чигжих (нүх сүв үлдээлгүй чигжих), таван завсаргүй [шашин] (эцэг, эх, амраг, хань, хувраг тавыг алах нүгэл);


2. Зогсоо зайгүй, чөлөөгүй: завсаргүй ажиллах (зав чөлөөгүй ажиллах), завсаргүй тоглох (амрах чөлөөгүй тоглох), дэлгэрэнгүй...
3. Маш дотно нөхөрлөх: завсаргүй ханилах (үй зайгүй ханилах), завсаргүй янаг (дотно янаг, хайрт амраг).

завсаргүй болгох зайгүй сайн нийлүүлэх, битүүлэх
завсаргүй наах битүү наах
завсаргүй чигжих нүх сүв үлдээлгүй чигжих
таван завсаргүй эцэг, эх, амраг, хань, хувраг тавыг алах нүгэл
завсаргүй ажиллах зав чөлөөгүй ажиллах
завсаргүй тоглох амрах чөлөөгүй тоглох
завсаргүй явах амсхийлгүй явах
завсаргүй ханилах үй зайгүй ханилах
завсаргүй янаг дотно янаг, хайрт амраг