ЗАВДААТАЙ

Түргэн гавшгай, самбаатай, зай чөлөөг ашиглахдаа сайн - Завдаатай хүнд завсар чөлөө мундахгүй. дэлгэрэнгүй...