ЖЭҮРЭД
/ түүх /

Эртний монгол овгийн нэг - Тэр Жэүрэдийн өвөг болов. Монголын нууц дэлгэрэнгүй...