ЖУЖАН
/ түүх /

Монгол угсаатан аймаг, улсын нэр - 402 онд Шелунь гэгч Жужан улсыг үүсгэн байгуулж, өөрийгөө Жужаны хаан хэмээн дэлгэрэнгүй... А.Амар. Монголын товч түүх.