жасаалан суух
/ хуучирсан /
ээлжийн алба гүйцэтгэх