жасаа дуудуулах
/ хуучирсан /
ном хуруулж, уншуулах