жад бялуу
/ хуучирсан /
хятадын цэргийн эртний зэвсэг, зургаагаас арван найман тохой урт иштэй, хатгах, цохих байлдааны хэрэгсэл