жагсаалтад оруулах
а. Жагсаалтад нэмэх; б. Цэсэд оруулах