ЁЛТГОНУУЛАХ

Ёлтгор юмыг ёлтго ёлтго хөдөлгөх - Харанхуй шуурган дундаас ёлтгонуулсаар айсуй. Н.Банзрагч. Зам.