ЕРӨӨЛГҮЙ II

Хувь тавилангүй: ерөөлгүй байх (азгүй байх, заяа дутах), ерөөлгүй хоёр (заяа тавилан дэлгэрэнгүй...

ерөөлгүй байх азгүй байх, заяа дутах
ерөөлгүй хоёр заяа тавилан нийлэхгүй хоёр
учрахын ерөөлгүй учрахын тавилан тохиолгүй
Ижил үг:

ЕРӨӨЛГҮЙ I