ЕРӨӨЛ II

Дээрээс оноосон хувь, учрал зохиол - Уулзахын ерөөл байвал даа бөмбөр минь ээ хөө, удаан түргэн нь ч яамай даа дэлгэрэнгүй... ААЗ., ерөөл тавилан [хоршоо] (хүний хувь заяа), учрал ерөөл [хоршоо] (амьдралд тохиох учрал тавилан, хувь заяа), хувь ерөөл [хоршоо] (уулзаж тохиохын сайн хувь заяа) - Хувь ерөөл байвал та хоёр учран золгож болзошгүй. Б.Нямаа. Арандалынхан.

 

 

ерөөл тавилан сайныг санаж бүтээсэн амьдрал, хувь зохиол
учрал ерөөл амьдралд тохиох учрал тавилан, хувь заяа
хувь ерөөл уулзаж тохиохын сайн хувь заяа
Ижил үг:

ЕРӨӨЛ I