ЕРӨНХИЙЛМӨЛ

Ерөнхийлсөн байдалтай, ерөнхийлж хийсэн.