егөөтэй инээд
дооглоод ч байгаа юм шиг учир битүүлэг инээд