дуут жадуулай
/ амьтан /
нэгэн зүйл хөхөөний нэр, толгой хүзүүндээ хар бидэртэй, сүүл жигүүр нь хөх, жигүүрийн үзүүр цагаан, шөнөжин дуугардаг шувуу том жадуулай