дуут хавдар
үхэрт тусах нэг зүйл халдварт өвчин үхэрт энэ өвчин хүрвэл бие нь гэнэт их халуурч, зузаан булчин маханд нь хавдар гүйж, хавдартай газарт нь хий дэлгэрэнгүй...