АГАЛИГ :
/ ургамал /

агалиг алим (гүйлсний мод мэт цэх модонд ургадаг дэлгэрэнгүй...