аалзны мөрөөр арав хонох, хорхойн мөрөөр хорь хонох
/ зүйр цэцэн үг /
аливаа амар бүтэх хялбархан ажилд ихээхэн цаг хүч зарах, хэт удаан хийх гэсэн санаа