аалз шиг арваганаж, хорхой шиг хотолзох
/ зүйр цэцэн үг /
а. Аальгүйтэх; б. Уурлан үрчилзэх гэсэн санаа.