алга дарам

а. Өргөнөөрөө нэгэн алгын хэр хэмжээтэй; б. Өчүүхэн жижиг - Малын хашаа, агтны жүчээ, төмс ногооны талбайг дэлгэрэнгүй... Б.Нямаа. Арандалынхан

жижигхэн

жижиг

Зочин 2015-04-07 22:01:19